Agenda en deelnemers vergadering 22 maart 2018
Presentaties vergadering 22 maart 2018
- POKB visitaties 2018 (Frank Hopstaken - POKB)
- Bodemonderzoek van de toekomst (Annelies de Graaf - SIKB/POKB)
- De nieuwe ISO 9001-2015 (Cees van Wetten - ODMH)
Stand van zaken aanvullingswet en besluit bodem - (Marcel Cassee - RWS / gegeven door Annelies de Graaf)