Welkom bij POKB

Het doel van het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) is het assisteren van provincies, gemeenten en milieudiensten bij het verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering (bevoegd gezagtaken zoals beleid, regie, plantoetsing / vergunningverlening, toezicht en handhaving) in het bodembeheer. Inmiddels nemen veel overheden deel in het Platform (zie overzicht deelnemers POKB).

De belangrijkste activiteiten van het POKB zijn:

  • uitvoeren en rapporteren van de onderlinge visitaties in het kader van het project Kwaliteitsimpuls 
  • Platformbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen tussen de deelnemers
  • bespreken van en leren van best practices kwaliteitszorg
  • onderhoud en vernieuwing van de Normblad 8001/8002

Het programmabureau SIKB coördineert de activiteiten van het POKB.
Contact: stuur een mail naar POKB@SIKB.nl of bel het secretariaat van de SIKB (085 - 486 2450)

SIKB heeft vanaf 2012 de ontwikkeling en het gebruik van kwaliteitscriteria in het omgevingsrecht afgestemd met PUmA. De relevante kwaliteitscriteria zijn overgenomen in het Normblad 8001/8002, versie 4.1. De werkwijze van POKB is als goed voorbeeld benoemd en vanaf 2016 werkt POKB samen met Omgevingsdienst NL om de collegiale toets VTH en de visitaties POKB zoveel mogelijk te laten aansluiten. Voor meer informatie:

Brochure POKB

Toelichting op de afstemming van kwaliteitscriteria tussen VTH en POKB.

Een artikel van juni 2014 over de methodiek van visitaties.