Bijeenkomsten

Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) komt bijeen in wisselende samenstelling  voor provincies, gemeenten en omgevingsdiensten gezamenlijk.

Het doel van de gezamenlijke bijeenkomsten is informatie over belangrijke onderwerpen of projecten op het gebied van kwaliteitsmanagement bodembeheer door te nemen, over te dragen en af te stemmen. De voorbereiding bestaat voornamelijk uit het doornemen van agendastukken die van tevoren op de website zijn geplaatst en waarbij de agenda met toelichting per e-mail is verspreid. Regelmatig vindt er een presentatie plaats door een expert op een relevant onderwerp. Agenda, verslagen en presentaties vindt u terug op deze website.