Presentaties

Tijdens de bijeenkomsten van het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) worden regelmatig presentaties gehouden. De volgende presentaties behandelen thema's die ook nu nog van belang kunnen zijn en kunnen helpen bij de uitwerking en implementatie van een kwaliteitssysteem:

Presentatie 2014:

Presentaties 2013:

Presentaties en thema's 2012:

Presentaties en thema's 2011:

Presentaties en thema's 2010:

  • Integraal werken, mini-enquête door Theo Edelman (zie verslagen van juni 2010)
  • Regionale Uitvoeringsdiensten RUD's, presentatie stand van zaken 18 maart 2010

 

Presentaties en thema's 2009:

  • Klanttevredenheidsoverzoek: rapport werkgroep d.d. 19 mei 2009 op grond van een inventarisatie bij de deelnemers met aanbevelingen voor de opzet van een onderzoek.
  • Kwaliteitscriteria Wabo: aanbiedingsbrief en deel a en deel b van de rapporten van KPMG over inventarisatieronde van december 2009.
  • Monitoring Bodemsanering: presentatie Wout de Vogel (LIB) d.d. 19 maart 2009.
  • Convenant Bodembeleidsontwikkeling: presentatie Jan Bakker (Provincie Drenthe) d.d. 11 juni 2009.
  • Bodemconvenant en uitvoeringsprogramma,  presentatie Monique Nelissen (18/6/2009)
  • Implementatie BbK: presentatie door  Michiel Gadella (18/6/2009)
  • Bodemsanering Effcient door Uitvoering in de Keten (BEUK): presentatie Walter de Koning (SIKB) d.d. 12 en 19 november 2009