Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren waren in 2009 en 2010-2011 een thema-onderwerp in de visitaties. Het doel is om door de verkenningen te komen tot een aan te bevelen lijst met indicatoren. Deze lijst is nog niet beschikbaar en in ontwikkeling.

Voor dit moment verwijzen wij naar de resultaten voor 2009 in het jaarrapport en naar de praktijkvoorbeelden over dit onderwerp.