Bijeenkomsten

Het Platform Overheid en Kwaliteit Bodembeheer (POKB) komt bijeen in wisselende samenstelling:

  • bijeenkomsten voor provincies, gemeenten en omgevingsdiensten gezamenlijk
  • bijeenkomsten met indeling in 2 groepen voor meer interacties

Het doel van de gezamenlijke bijeenkomsten is informatie over belangrijke onderwerpen of projecten op het gebied van kwaliteitsmanagement bodembeheer door te nemen, over te dragen en af te stemmen. De voorbereiding bestaat voornamelijk uit het doornemen van agendastukken die tevoren op de website zijn geplaatst en waarbij de agenda met toelichting per e-mail is verspreid.

De bijeenkomsten met 2 groepen zijn gericht op kennisuitwisseling en kunnen het karakter van een workshop hebben. De voorbereiding door de deelnemers kan in dat geval ook bestaan uit het verzamelen van informatie/kennis uit de eigen organisatie.